0
04446263488 / 09144823257

آموزش نرم افزار کیدنس (Cadence)

تومان1,200,000 تومان390,000
05:04ساعت

محاسبات تاسیسات برقی با اکودیال

تومان2,200,000 تومان990,000
18:30ساعت
10

اتصال زمین و همبندی (ویدیو+کتاب)

تومان750,000 تومان390,000
07:45ساعت
8