یوسف بلقیس آذر

دیتیل های تاسیسات برقی

جهت خرید می توانید 350 هزار تومان را بنام یوسف بلقیس آذر کارت به کارت فرمایید و به شماره تلگرام زیر اطلاع دهید.

شماره تلگرام:

09144823257

شماره کارت بانکی:

6219861927932953

سرفصل های پکیج جزئیات اجرایی اتوکدی تاسیسات برقی شامل موارد زیر می باشد که در طی ۱۰ سال طراحی و ترسیم شده است.

۱- نشریه ۳۹۳
۲- اتصال زمین
۳- اعلام حریق
۴- بیمارستان
۵- پست برق
۶- تابلو برق
۷- جریان ضعیف
۸- درب برق
۹- رایزردیاگرام
۱۰- روشنایی
۱۱- ژنراتور
۱۲-سرمایش
۱۳- صاعقه گیر
۱۴- کابل ها
۱۵- مدار
۱۶- موتور
۷- نمادها
۱۸-همبندی
۱۹- آسانسور
۲۰- فایل جامع

Description

جزئیات اجرایی اتوکدی (dwg.) تاسیسات برقی

با Copy و Paste کردن یک طراح حرفه ای به نظر برسید! کافی است فایل های اجرایی را دانلود کنید و به نقشه هایتان اضافه کنید.