یوسف بلقیس آذر

ترفندهای نرم افزار اتوکد (AutoCAD)

ترفندهای نرم افزار اتوکد (AutoCAD)

دوره طراحی تاسیسات برقی با اتوکد در پلی لیست کانال یوتیوب مهندس بلقیس آذر قرار گرفت.

در این پلی لیست به بررسی ترفندهای برنامه نقشه کشی اتوکد میپردازم. منظور از ترفندها، آموزش جزء به جزء این نرم افزار نیست بلکه کلیه دستورالعملهای ابتکاری و راه حل های مختلف برخورد با موضوعات متنوع در این نرم افزار است.

پاسخی بنویسید