چراغ مخصوص اتاق عمل

تصویر شاخص
حجم فایل

402 کیلوبایت

نوع فایل

DWG

روشنایی اتاق عمل

روشنایی اتاق عمل باتوجه به نوع کاری که در آن صورت می گیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در طراحی روشنایی اتاق عمل علاوه بر ضوابط معمول در طراحی روشنایی، موارد زیر نیز باید در نظر گرفته شده و رعایت شود :

روشنایی عمومی اتاق عمل باید یکنواخت بوده و باتوجه به تنوع اعمال جراحی، سطوح روشنایی قابل کنترل باشد به گونه ای که نیازهای مختلف جراح و تیم جراحی را در شرایط مختلف تامین نماید. این گونه چراغ ها باید مجهز به لوازم توزیع نور بوده و مانع از ایجاد خیرگی شود.

نظر به این که تجهیزاتی همچون دستگاه های عکسبرداری اشعه ایکس، بیهوشی، تهویه و غیره نیز با سیستم روشنایی در اشغال فضای محدود سقف اتاق عمل مشترک خواهد بود، بنابراین به منظور تامین اهداف سیستم روشنایی لازم است ترتیب و محل استقرار تجهیزات روشنایی هماهنگ با سایر لوازم و دستگا هها با دقت تعیین و مشخص شود.

باتوجه به سطح بالای روشنایی عمومی اتاق عمل، موازنه درخشندگی اهمیت قابل ملاحظه ای دارد، بنابراین نسبت درخشندگی بین مناطق مختلفی که در دید جراح و اعضای تیم وی واقع می شود نباید از مقادیر زیر تجاوز نماید :

 • نسبت درخشندگی محل جراحی و دایره جراحی از یک به سه
 • نسبت درخشندگی دایره جراحی و میز جراحی از پنج به یک
 • نسبت درخشندگی دایره جراحی و سطوح روشن تر اتاق از پنج به یک

وضعیت ظاهری بیمار نباید در زیر نور چراغ عمل با روشنایی عمومی اتاق عمل تغییر کند. بهترین روش برای انجام این امر آن است که حرارت رنگ و رنگ نموداری روشنایی هر دو نوع چراغ مطابقت داده شود . به طور مثال اگر حرارت رنگ چراغ اصلی جراحی 4000 درجه کلوین باشد، روشنایی عمومی اتاق ممکن است با استفاده از لامپ های فلورسنت با حرارت رنگ مشابه تامین شود – که در این حالت باید لامپ های فلورسنت دولوکس سفید مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی چراغ های فلورسنت در کلیه موارد دارای قابلیت رنگ نموداری بسیار عالی است، لیکن این گونه چراغ ها باید چنان طراحی شود که اثرات الکترومغناطیسی آن در کار دستگاه های حساس الکترونیکی ایجاد اختلال نکند.

سیستم چراغ های ویژه جراحی باید حداقل 27 کیلولوکس نور در مرکز یک سطح کار 500 سانتی متر مربعی بر روی میز جراحی بوجود آورد. بدیهی است که این مقدار روشنایی برای جراحی های عمومی قابل استفاده خواهد بود و در موارد تخصصی به روشنایی بیشتری تا حدود 100000 لوکس نیز خواهد بود.

روشنایی اتاق عمل باید به گونه ای طراحی شود که سایه های سر و دستان جراح یا تجهیزات مورد استفاده وی مانع از رویت او نشده و بافت ها، اندام ها و خون به رنگ واقعی دیده شود.

حرارت ناشی از چراغ های جراحی نباید باعث ایجاد سوزش بر روی سر یا گردن جراح ی ا تیم جراح شود. همچنین یکنواختی روشنایی سطح کار باید به گونه ای باشد که برانداز کردن محدوده آن نیاز به صرف وقت برای تطابق چشم ها نداشته باشد. جراح باید در صورت لزوم به سهولت بتواند بدون ناراحتی ساعت ها به کارش ادامه دهد.

همچنین حرارت چراغ ها نباید به گونه ای باشد که ایمنی بیمار را به مخاطره اندازد . بافت های مورد جراحی نباید در معرض
حرارت زیاد، خشک شدن یا انرژی ماورای بنفش قرار گیرد.

در اتاق های عمل و زایمان سطوح داخلی اتاق و همچنین رنگ پوش شهای پارچه ای و روپوش های بیمارستانی باید به قرار زیر انتخاب شود :

 • سقف ها به رنگ مایل به سفید با انعکاس 90 درصد یا بیشتر
 • دیوارها با سطوح غیربراق (مات) و به رنگ روشن با انعکاس 60 درصد
 • کف ها با انعکاس ترجیحاً 20 تا 30 درصد و ممکن است بر حسب امکانات موجود تا انعکاس 8 درصد نیز انتخاب شود.
 • روپوش های بیمارستانی و پوشش های پ ارچه ای مورد استفاده در جراحی، معمولاً به رنگ تیره آبی – سبز، فیروزه ای یا خاکستری با انعکاس 30 درصد و کمتر

انتخاب نوع چراغ ها

عوامل تعیین کننده در زمینه انتخاب نوع چراغ ها برای موارد مختل ف عبارت است از : معماری ساختمان، نوع سقف، نوع و خصوصیات استفاده از محل، دکوراسیون، رنگ محیط و بالاخره تا اندازه ای نیز نظر طراح؛ لیکن به طور کلی، در بیمارستان ها، بنابر احتیاجات و خصوصیات هر قسمت، باید بر حسب مورد از چراغ های زیر استفاده شود :

 1. نور موضعی برای اتاق های عمل، زایمان ، و شکسته بندی باید به وسیله چراغ مخصوص عمل، نوع سقفی (سیالاتیک با باطری) تامین شود، که در بالای تخت حدوداً در وسط اتاق، نصب می شود.
 2. نور عمومی برای اتاق های عمل، زایمان و شکسته بندی، باید به وسیله چراغ فل ورسنت سقفی تمام پلاستیک توکار با حباب پرسیماتیک شفاف تامین شود، که به شکل مربع مستطیل، در دور چراغ مخصوص عمل نصب شود.
 3. نور موضعی برای قسمت های دندانپزشکی و پزشکی گوش و حلق و بینی، باید به وسیله چراغ مخصوص قابل نصب بر روی دستگاه، یا به صورت سقفی، تامین شود، که در بالای صندلی نصب شود.
 4. نور موضعی برای اتاق های مراقبت های فشرده و سوانح باید به وسیله چراغ مخصوص معاینه، نوع سقفی یا دیواری تامین شود، که در بالای تخت نصب می شود.
 5. نور موضعی برای اتاق های معاینه، نگهداری قبل و بعد از عمل و زایمان، تزریقات و غیره باید به وسیله چراغ مخصوص معاینه، نوع دیواری، تامین شود که در بالای سر تخت نصب می شود.
 6. نور عمومی برای اتاق های دندانپزشکی، پزشکی گوش و حلق و بینی، سوانح، مراقبت های فشرده، معاینه، نگهداری قبل و بعد از عمل و یا زایمان، درد و تزریقات باید به وسیله چرا غ فلورسنت از نوع سقفی، تمام پلاستیک، روکار و چهار گوش بلند، تامین شود.
 7. روشنایی لازم برای راه پله ها، راهروها، سرسراها، انبارهای دارو و وسایل و ملافه، خوابگاه ها و اتاق های نگهداری نوزادان، اتاق های استراحت و کار پزشکان و پرستاران، مر اکز پرستاران، اتاق های آماده کردن بیمار و یا زائو قبل از عمل یا زایمان، چشم پزشکی، کنفرانس، کلاس های درس، آزمایشگاه، داروسازی، داروخانه، بایگانی، حسابداری، ماشین نویسی، دبیرخانه، فیزیوتراپی، الکتروتراپی، دفاتر و مانند آن، خیاطی، مرکز تلفن و اتاق تلفنچی، باید به وسیله چراغ فلورسن ت از نوع سقفی، تمام پلاستیک، روکار، چهارگوش بلند و یا مربع، تامین شود.
 8. روشنایی لازم برای اتاق های خواب بیماران، باید به وسیله چراغ فلورسنت از نوع دیواری تمام پلاستیک، چهارگوش بلند و مخصوص بالای تخت بیماران، تامین شود.
 9. روشنایی مورد نیاز برای انبارهای مواد غذایی، انبارهای تجهیزات و تاسیسات، پست برق، مراکز فرعی و تابلوهای برق، اتاق های هوا سازها، تلمبه خانه و زباله سوزی، باید به وسیله چراغ فلورسنت از نوع سقفی و رفلکتوری، تامین شود.
 10. روشنایی لازم برای رختشویخانه، آشپزخانه، اتاق های ضدعفونی و گندزدایی، هیدروتراپی، موتورخانه و محل شستشوی گاری های دستی، باید به وسیله چراغ فلورسنت از نوع سقفی، روکار، صنعتی و ضدرطوبت، تامین شود.
 11. روشنایی مورد نیاز برای توالت ها، دستشویی ها، حمام ها و کهنه شویی، باید به وسیله چراغ رشته ای مخصوص پایه چینی، با حباب گویی و عدسی شیشه ای، تامین شود.
 12. چراغ های لازم برای نصب در بالای آینه ها، باید از نوع فلورسنت، دیواری، تمام پلاستیک و مخصوص بالای آینه باشد.
 13. چراغ مورد لزوم برای سردخانه ها باید از نوع رشته ای صنعتی و تونلی باشد.
 14. نور لازم برای انبارهای گا ز، باید به وسیله چراغ رشته ای و یا فلورسنت صنعتی، از نوع ضد انفجار و یا ضد احتراق، تامین شود.
 15. روشنایی ساختمان های مسکونی پزشکان، پرستاران و کارمندان باید به طور کلی، به وسیله چراغ های نوع رشته ای، متناسب با نوع اتاقها تامین شود.
 16. روشنایی مورد نیاز برای آمفی تاتر و سالن های اجتماعات و کنفرانس، باید به وسیله مجموعه ای از چراغ های رشته ای، فلورسنت و هالوژن، با امکان تنظیم شدت نور، تامین شود.
 17. روشنایی محوطه و خیابان ها باید ، بسته به احتیاجات و خیابان بندی و نمای کلی محوطه، به وسیله چراغ های خیابانی، پارکی، چمنی و زیرآبی تامین شود.

چراغ مخصوص اتاق عمل

چراغ مخصوص اتاق عمل ریلی

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 دیدگاه
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چراغ مخصوص اتاق عمل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

قیمت دوره

تومان5,000

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 15 مهر 1400آخرین بروزرسانی: 28 آذر 1401تعداد بازدید: 725
قوانین استفاده
فروشنده

مهندس یوسف بلقیس آذر

قیمت دوره

تومان5,000

تعداد