نصب لوله اضافی تلویزیون

تصویر شاخص
حجم فایل

4622

نوع فایل

DWG

سیستم آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره

سیستم آنتن مرکزی متعارف برای دریافت و توزیع سیگنال­های تلویزیونی در ساختمان، به کار می­ رود. این سیستم شامل اجزاء مورد نیاز طرح از قبیل آنتن تمام کانال، تقویت کننده ­ی مرکزی، مخلوط کننده سیگنال، تقویت کننده خط (میانی)، تضعیف کننده سیگنال، منبع تغذیه، جعبه تقسیم عبوری (با یک عبور و یا یک و یا چند انشعاب)، جعبه تقسیم انشعابی (با یک ورود و چند انشعاب)، پریز تلویزیون میانی، پریز تلویزیون انتهایی، شبکه کابل­کشی، اتصالات مخصوص (BNC) و غیره است و رعایت موارد زیر در طرح این سیستم الزامی می­باشد:

الف) آنتن باید دارای پهنای باند مناسب برای دریافت کلیه کانال­ های موجود در منطقه نصب، بهره مناسب و دارای مشخصات مکانیکی لازم برای مقابله با تغییرات شدید جوی، بادهای شدید، زنگ زدگی و غیره بوده و نیز دارای میله یا لوله فلزی مناسب جهت نصب باشد.

ب) آنتن باید در مکانی نصب گردد که مناسب ترین شرایط را برای دریافت سیگنا­ل ها فراهم نماید و از موانع ساختمانی، قطعات فلزی، دودکش، سایر آنتن­ ها و غیره فاصله مناسب داشته باشد.

پ) باید محل مناسب و قابل دسترس برای نصب تجهیزات مرکزی و اجزای مشترک سیستم، در نظر گرفته شود.

ت) مرکز تقویت سیگنال سیستم باید کلیه کانال­های قابل دریافت در منطقه نصب را شامل شده و ضریب تقویت و یا حداقل قدرت آن معادل حداکثر افت سطح سیگنال در شبکه توزیع و اجزاء سیستم در نظر گرفته شود، تا بدین طریق سطح سیگنال بهینه موجود در منطقه قابل دریافت گردد.

ث) برای جلوگیری از اثرات اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه و غیره، اجزای فلزی سیستم از قبیل پایه فلزی آنتن، جعبه تقسیم­های فلزی، پرده فلزی (شیلد) کابل آنتن و غیره باید به سیستم هم­بندی برای هم­ولتاژ کردن متصل شوند.

کابل شبکه و سیستم توزیع آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره با توجه به نوع سیستم، مرکز آن و ساختار شبکه کابل­ کشی، می­تواند کابل نوع هم­محور (کواکسیال) با امپدانس مشخصه 75 اهم و یا کابلی که سازنده سیستم توصیه می­نماید انتخاب گردد.

مدارهای سیستم آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره باید به صورت مستقل از دیگر سیستم ­ها، در مجاری مخصوص آن مدارها هدایت شوند.

نصب لوله اضافی تلویزیون

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

قیمت دوره

رایگان

امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش مقدماتی
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 13 آذر 1400آخرین بروزرسانی: 28 آذر 1401تعداد بازدید: 540
قوانین استفاده
فروشنده

مهندس یوسف بلقیس آذر

قیمت دوره

رایگان