جزئیات صاعقه گیر

تصویر شاخص
حجم فایل

618 کیلوبایت

نوع فایل

DWG

حفاظت در برابر اضافه ولتاژ ناشی از اثرات صاعقه

تجهیزات، دستگاه ها و سیستم های مختلف تاسیسات برقی ازجمله دستگاه های الکترونیکی حساس و گران قیمت،شبکه های کامپیوتری و سیستم های فن آوری اطلاعات(IT) که امروزه در ساختمان های بزرگ و یا خاص بصورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، باید در مقابل اضافه ولتاژ ناشی از اثرات صاعقه روی تاسیسات برق از جمله شبکه های توزیع نیرو، در تابلو ورودی برق اصلی پست برق ساختمان و یا سایر تابلوهای برق مورد استفاده قرار می گیرند و دارای الزاماتی به قرار زیر می باشند:

الف) تجهیزات برق گیر حفاظتی در صورت نیاز،در اولین تابلو برق در نقطه ورودی و محل تحویل نیروی برق به ساختمان(سرویس مشترک) و یا در اولین تابلوی برق فشار ضعیف(تابلوی اصلی) در سیستم توزیع نیرو در نظر گرفته می شود.

ب) اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه به بعضی از دستگاه های الکترونیکی حساس و گران قیمت و یا مشابه آن ها، آسیب رسانده و کارکرد آن ها را مختل می نماید.تابلوهای تغذیه کننده دستگاه های فوق باید علاوه بر دارا بودن سایر حفاظت لازم دیگر، تجهیزات برق گیر حفاظتی مخصوص به خود را نیز داشته باشد.

پ) تجهیزات برق گیر حفاظتی در هر تابلوی برق باید با یک برچسب مخصوص و دائمی مشخص شده باشد.

ت) تجهیزات برق گیر حفاظتی بر اساس سطح و یا تراز ولتاژ حفاظت، جریان تخیله الکتریکی،جریان حداکثر و یا جریان ضربه و سایر مشخصات دیگر آن ها انتخاب می گردند.

کاهش اثرات ناشی از تداخل امواج الکترومغناطیسی

برای کاهش اثرات ناشی از تداخل امواج الکترومغناطیسی تمهیدات و موارد زیر باید در نظر گرفته شوند:

الف) پیش بینی برق گیر حفاظتی در تاسیسات برقی

ب) تامین فاصله مناسب بین هادی نزولی(پایین رو)سیستم صاعقه گیر با کابل های شبکه توزیع نیرو، کابل های حامل سیگنال های الکترونیکی و کابل های شبکه کامپیوتر، طبق توصیه سازندگان سیستم های صاعقه گیر

تبصره: هادی نزولی در سیستم صاعقه گیر، عبارت از هادیی است که صاعقه را از طریق جعبه رسیدگی و آزمایش به الکترود اتصال صاعقه گیر متصل می نماید

پ) در ساختمان هایی که شبکه کامپیوتر و فن آوری اطلاعات (IT) بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد،سیستم نیرو باید از نوع TN-S بوده و استفاده از سیستم TN-C در اینگونه ساختمان ها مجاز نمی باشد.

ت) اگر تاسیسات برقی ساختمان دارای سیستم نیروی TN-C بوده و شبکه کامپیوتر و فن آوری اطلاعات (IT) بنا به ضرورت بصورت گسترده در آن مورد استفاده قرار بگیرد، سیستم نیروی TN-C باید اصلاح و به نوع TN-C تبدیل گردد.

ث) الکترود اتصال زمین حفاظتی، الکترود اتصال زمین عملیاتی و الکترود اتصال زمین سیستم صاعقه گیر باید به یک ترمینال یا شینه اصلی زمین وصل و در آن هم بندی گردند.

استفاده از الکترودهای اتصال زمین مجزا از هم برای هر یک از سیستم های فوق، بدون هم بندی کردن آن ها مجاز نمی باشد.

ج) هادی های هم بندی برای هم ولتاژ کردن هادی اتصال زمین حفاظتی و عملیاتی هر کدام باید بصورت مستقل و مجزا از هم به ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین وصل گردند تا در صورت قطع یک هادیی هادی های دیگر وصل بماند.

تبصره: هادی اتصال زمین صاعقه گیر نیز از طریق هادی هم بندی مربوط به خود به ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین وصل می گردد

جزئیات صاعقه گیر

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

قیمت دوره

تومان5,000

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش متوسط
تعداد دانشجو : 1
تاریخ انتشار: 14 آذر 1400آخرین بروزرسانی: 28 آذر 1401تعداد بازدید: 499
قوانین استفاده
فروشنده

مهندس یوسف بلقیس آذر

قیمت دوره

تومان5,000

تعداد