برق رسانی به هواکش های سقفی

تصویر شاخص
حجم فایل

392 کیلوبایت

نوع فایل

DWG

١٣-٦-٢-٥-٤ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺠﺰا ﻛﻨﻨﺪه از ﻣﺤﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺠﺰا ﻛﻨﻨﺪه دﻳﮕﺮ را، ﻛﻪ داراى ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺠﺰا ﻛﻨﻨﺪه ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻜﻲ و ﻣﺠﺰا در ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺼﺐ ﻛﺮد.

ﺗﺒﺼﺮه: ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺠﺰاﻛﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﺑﺮﻗﻲ ﻛﻪ در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاى ﻫﻮاﻛﺶﻫﺎ، ﻛﻮﻟﺮﻫﺎ و ﻏﻴﺮه، اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

برق رسانی به هواکش های سقفی

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 دیدگاه
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “برق رسانی به هواکش های سقفی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

قیمت دوره

تومان10,000

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 1
تاریخ انتشار: 30 شهریور 1400آخرین بروزرسانی: 28 آذر 1401تعداد بازدید: 861
قوانین استفاده
فروشنده

مهندس یوسف بلقیس آذر

قیمت دوره

تومان10,000

تعداد